คำแนะนำในการเช่ารถกระเช้าและคำแนะนำที่ควรพิจารณาก่อนเช่า

ก่อนที่คุณจะพิจารณาการจ้างปั้นจั่นมีหลายแง่มุมที่คุณจะต้องเข้าใจโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความรับผิด เครนเป็นอุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตรายได้ โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของเครนจะเป็นผู้จัดหาผู้ดูแลเครนซึ่งจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์ เจ้าของปั้นจั่นควรได้รับการประกันสำหรับการสูญหายของเครนหรืออุปกรณ์หากมีความประมาทเลินเล่อในส่วนของเจ้าของรวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก สัญญาเช่ารถกระเช้าส่วนใหญ่จะกำหนดว่าผู้เช่าจะต้องรับผิดต่อความประมาทเลินเล่อสภาพพื้นดินที่ไม่มั่นคงข้อมูลที่ไม่ดีเกี่ยวกับลิฟต์และเงื่อนไขที่ไม่เพียงพอสำหรับการทำงานของเครน ก่อนที่คุณจะพิจารณาเช่ารถกระเช้าคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า

เช่ารถกระเช้าถือเป็นการดำเนินการที่มีความเสี่ยงสูง

  • ซึ่งมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติมีแผนเสมอเพื่อให้แน่ใจว่างานจะสำเร็จอย่างปลอดภัยและมั่นใจว่าคุณได้รับการประกันอย่างเหมาะสมจากความเสี่ยงทั้งหมดนี้ หากคุณไม่รู้สึกว่าคุณมีความสามารถที่เหมาะสม
  • ในการยกขึ้นแทนที่จะจ้างเครนบางทีทางเลือกที่ดีกว่าคือการจ้างบริษัทเช่ารถกระเช้าเพื่อดำเนินการยกข้อตกลงการเช่ารถเครนส่วนใหญ่จะทำให้ผู้เช่ารับผิดชอบอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงานทันทีที่มาถึงไซต์
  • อย่างไรก็ตามโปรดตรวจสอบว่าความรับผิดนี้เริ่มต้นที่ใดสัญญาเช่ารถกระเช้าส่วนใหญ่จะทำให้ผู้เช่ารับผิดชอบทันทีที่รถเครนออกจากทางหลวงสาธารณะที่ใกล้ที่สุดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนทางเข้า

คุณควรเตรียมคำชี้แจงวิธีการและการประเมินความเสี่ยง

สำหรับการยกของคุณและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด คุณหรือบุคคลที่คุณแต่งตั้งให้ดำเนินการปฏิบัติการควรเข้าใจทุกแง่มุมของน้ำหนักบรรทุกสภาพบนพื้นดินการบรรทุกหนักและความสามารถของเครน นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินอุปกรณ์ที่แน่นอนที่คุณจะต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของคุณและคุณมีใบรับรองการทดสอบที่เหมาะสม บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควรได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ

เช่ารถกระเช้าในหน้าที่ของตนการประกันภัยของคุณควรครอบคลุมความเสียหายหรือสูญหายของเครนตราบใดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณรวมถึงความเสียหายบนท้องถนน ควรครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่กำลังยก คุณควรทำประกันเพื่อครอบคลุมการสูญเสียรายได้ทั้งหมดในขณะที่มีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายหรือสูญหายและอาจเกิดการบาดเจ็บของผู้ควบคุมเครนหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์