การจัดเตรียมแบบฟอร์มการขอวีซ่าจีนและการระบุแผนการเดินทาง

 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่สถานทูตจีนในลอนดอนและแมนเชสเตอร์โปรดทราบว่ามีข้อกำหนดพิเศษสำหรับการขอวีซ่าจีนทุกครั้ง หากไปเยี่ยมเพื่อนในประเทศจีนที่มีหนังสือเดินทางของอังกฤษ แต่ทำงานในประเทศจีนหรือได้รับการสองคุณจะต้องมีเอกสารประกอบการขอวีซ่าจีนเช่นเดียวกับการจัดเตรียมแบบฟอร์มการขอวีซ่าประเทศจีนรูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางคุณจะต้องระบุแผนการเดินทางของเที่ยวบินเข้าและออกประเทศพร้อมกับหลักฐานของบุคคล

ที่คุณกำลังจะไป บุคคลที่คุณจะไปเยี่ยมจะต้องออกจดหมายเชิญและสำเนาสแกนของหน้าหนังสือเดินทางและวีซ่าจีนของพวกเขาที่ออกให้เมื่อสมัครวีซ่าจีนนอกจากนี้หากคุณยื่นขอวีซ่าในขณะที่คุณไปเยี่ยมเพื่อนและญาติที่เป็นชาวจีนคุณจะต้องมีจดหมายเชิญจากพวกเขาและหากคุณสามารถส่งสำเนาสแกนหน้าหนังสือเดินทางของพวกเขาได้ก็เพียงพอแล้ว ในการขอวีซ่าของคุณหากคุณกำลังยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

ความถูกต้องของหนังสือเดินทางของคุณนับว่าไม่มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง

สำหรับธุรกิจคุณจะต้องให้บริษัท ที่คุณกำลังเยี่ยมชมอยู่ในประเทศจีนเพื่อติดต่อหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นของตนและให้พวกเขาออกแบบฟอร์มการอนุญาตจากรัฐบาลสำหรับการออกวีซ่าประเทศจีนของคุณขั้นตอนการสมัครเพื่อขอวีซ่าจีนของคุณค่อนข้างเข้มงวดเนื่องจากเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นและวีซ่าจีนปัญหาเกี่ยวกับทิเบต ข้ามนิ้วว่ากฎเหล่านี้สำหรับพวกเขาได้รับการผ่อนคลายหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกตรวจสอบความถูกต้อง

วีซ่าจีนของหนังสือเดินทางของคุณความถูกต้องของหนังสือเดินทางของคุณนับว่าไม่มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องวีซ่าจะไม่มีความหมาย วีซ่าจีนหนังสือเดินทางต้องเป็นปัจจุบันและมีอายุอย่างน้อยหกเดือน วีซ่าจีนยิ่งไปกว่านั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีหน้าว่างอย่างน้อยหนึ่งหน้าสำหรับวีซ่านักท่องเที่ยวจีนดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเก็บหนังสือเดินทางของคุณจากสถานทูตพร้อมกับวีซ่า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครนักท่องเที่ยวจีนจากเว็บไซต์ของสถานทูตจีน พิมพ์แบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฎและข้อบังคับที่ระบุไว้ หากไม่มีรูปถ่ายปัจจุบันของคุณกระบวนการกรอกวีซ่าจีนของคุณก็ไม่สมบูรณ์ ภาพถ่ายอาจเป็นสีหรือขาวดำยื่นเอกสารที่สถานทูตจีนหากคุณได้รับวีซ่าจีนผ่านบริการวีซ่าคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด พวกเขาจัดส่งเอกสารสำคัญทั้งหมดของคุณไปยังสถานทูตจีนดูแลเอกสารทั้งหมดของคุณและแนะนำ

คุณตลอดกระบวนการทั้งหมด บริการวีซ่าจีนยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเก็บหนังสือเดินทางของคุณจากสถานทูตพร้อมกับวีซ่านักท่องเที่ยวจีนของคุณภายใน บริการของพวกเขามีราคาไม่แพงมากโดยทั่วไปขั้นตอนการสมัครจะใช้เวลา 5-6 วันทำการ ภายในหนึ่งสัปดาห์คุณจะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวจีน การขอวีซ่าจีนนั้นเร็วและง่ายกว่าเมื่อเทียบกับวีซ่าเรียนหรือทำงาน สอบถามที่ https://www.chinaprovisa.com/