ไมโครไพล์และการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านรากฐาน

ไมโครไพล์

 

มูลนิธิเอกชนอาจช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการกุศล แต่ถึงแม้จะพิสูจน์ได้ว่าคุ้มค่าอย่างยิ่ง แต่ก็อาจใช้เวลานาน มีราคาแพง และซับซ้อนมูลนิธิเอกชนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินการโดยบุคคล ครอบครัวไมโครไพล์หรือธุรกิจเพียงคนเดียวตรงกันข้ามกับองค์กรการกุศลสาธารณะจะต้องดำเนินการไมโครไพล์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ Internal Revenue Service เห็นว่าเหมาะสมสำหรับองค์กรการกุศลเท่านั้น เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์

หรือการป้องกันการทารุณสัตว์หรือเด็ก ไมโครไพล์มูลนิธิเอกชนหลายแห่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดสนับสนุนสาเหตุหรือสาเหตุของการเลือกโดยให้ทุนแก่องค์กรการกุศลสาธารณะที่มีอยู่ลักษณะสำคัญหลายประการของมูลนิธิเอกชนไมโครไพล์อาจทำให้การสร้างทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้บริจาครายหนึ่งควบคุมมูลนิธิส่วนตัวให้การควบคุมในไมโครไพล์มือของบุคคลหรือกลุ่มที่สร้างมูลนิธิมากกว่าการบริจาคในรูปแบบอื่น ๆ ส่วนใหญ่ เมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิแล้ว ผู้บริจาคหรือผู้บริจาค

สินทรัพย์ก็จะปลอดภาษีความยืดหยุ่น ด้วยกรอบเวลาที่ขยายออกไป

จะระบุวัตถุประสงค์และมักจะมีส่วนร่วมในการร่างข้อบังคับที่ควบคุมวิธีการและเวลาที่จะให้ทุน ผู้อำนวยการมูลนิธิมักจะรวมถึงผู้บริจาคและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา ไมโครไพล์คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้กำหนดผู้รับผลประโยชน์เฉพาะของของขวัญจากมูลนิธิ ในหลายกรณี ไมโครไพล์คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายการลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินของมูลนิธิด้วยข้อได้เปรียบทางภาษี เมื่อผู้บริจาคมอบให้แก่มูลนิธิเอกชน ไมโครไพล์ไม่ว่าจะในเวลาที่ก่อตั้งหรือหลังจากนั้น พวกเขาจะได้รับการหักภาษีเงินได้ ภายใต้ข้อจำกัดเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนซึ่งสัมพันธ์กับรายได้รวมที่ปรับแล้ว นั่นทำให้เครื่องมือนี้

เป็นเครื่องมือในการวางแผนอสังหาริมทรัพย์อันทรงพลัง เนื่องจากการหักภาษีอสังหาริมทรัพย์สำหรับมรดกต่อมูลนิธินั้นไม่จำกัด และเมื่อมูลนิธิลงทุนแล้ว สินทรัพย์ก็จะปลอดภาษีความยืดหยุ่น ไมโครไพล์ด้วยกรอบเวลาที่ขยายออกไปสำหรับมูลนิธิส่วนใหญ่ การมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์มากกว่าที่จะเป็นองค์กรใดองค์กรหนึ่งไมโครไพล์จึงทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวตามการการกุศลแต่ละอย่างมาเรื่อยๆ เนื่องจากการแจกแจงเป็นไปตามภารกิจของมูลนิธิ จึงไม่มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่จัดตั้งมูลนิธิเพื่อเลือกผู้รับผลประโยชน์โดยเฉพาะ คณะกรรมการสามารถกำหนดได้ว่าผู้รับรายใด

ผู้บริจาคดั้งเดิมหรือผู้บริจาคตามรุ่นเมื่อคุณตัดสินใจที่จะก่อตั้งมูลนิธิ

มีคุณสมบัติตามเวลาที่กำหนดการมีส่วนร่วมของครอบครัว มูลนิธิมักมีชื่อของบุคคลหรือครอบครัวที่ก่อตั้งพวกเขา และนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ผู้บริจาคจำนวนมากถูกดึงดูดไปยังมูลนิธิส่วนตัวโดยเฉพาะเพราะพวกเขาสามารถใช้เพื่อสนับสนุนครอบครัวของพวกเขาให้มีส่วนร่วมในงานการกุศลของพวกเขา เสาเข็มไมโครไพล์มูลนิธิสามารถจัดหางานให้กับเด็กที่เป็นผู้ใหญ่และลูกหลานตลอดจนการมองเห็นหรือศักดิ์ศรีของบุคคลที่เกี่ยวข้องในระดับสูง

ผู้บริจาคดั้งเดิมหรือผู้บริจาคตามรุ่นเมื่อคุณตัดสินใจที่จะก่อตั้งมูลนิธิ ไมโครไพล์มีงานเบื้องต้นบางอย่าง การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ารากฐานของคุณเริ่มต้นด้วยกรอบการทำงานที่มั่นคงซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมายของคุณ ถามคำถามสำคัญกับตัวเองก่อนที่จะนั่งร่างเอกสารการจัดตั้งเป้าหมายหลักของคุณในการสร้างรากฐานนี้คืออะไร ไมโครไพล์ใครจะทำงานส่วนใหญ่ในการจัดตั้งทุนเริ่มต้นจะมาจากไหน ใครจะเป็นผู้ดำเนินการเมื่อมีการจัดตั้งขึ้น และจะดำรงอยู่ได้อย่างไร