คุ้มไหมที่จะจองทะเบียนรถส่วนบุคคลของคุณ?

มีแผนประกันที่ครอบคลุมการสูญหายของป้ายทะเบียนส่วนบุคคล

แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าหรือไม่? ให้เราดูสถานการณ์ จองทะเบียนรถ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้มีการเรียกร้อง


อย่างแรกคือการขโมยหมายเลขทะเบียนด้วยตัวมันเอง ในการทำเช่นนี้อาชญากรจะต้องขอเอกสารยานพาหนะของคุณ (สมุดบันทึก V5C, mot และแผ่นภาษี) เขาจะต้องปลอมลายเซ็นของคุณและเปลี่ยนที่อยู่ใน V5C ของคุณ เว้นแต่คุณจะเก็บ V5C ไว้ในช่องเก็บของหน้ารถ นี่เป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

  • ประการที่สองคือการขโมยรถที่มีหมายเลขอยู่บนนั้น อีกครั้งที่ขโมยจะต้องใช้เอกสารยานพาหนะของคุณเพื่อให้สามารถโอนทะเบียนได้ เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับสมุดบันทึกที่ซ้ำกันราวกับว่ามีบุคคลอื่นนอกเหนือจากคุณสมัคร DVLA จะเขียนจดหมายถึงคุณทันที หากรถไม่หาย คุณสามารถขอหมายเลขทะเบียนของคุณคืนได้ผ่านขั้นตอน DVLA ปกติ แม้ว่าคุณจะต้องรอ 12 เดือน การประกันจะไม่เปลี่ยนแปลงกฎนี้
  • การสูญเสียทั้งหมดเป็นลำดับต่อไป สมมติว่ารถเป็นค่าตัดจำหน่ายหลัง ทะเบียนรถยนต์ จากเกิดอุบัติเหตุ ควรจะง่ายพอที่จะใส่หมายเลขในการเก็บข้อมูลก่อนที่คุณจะชำระเงินกับบริษัทประกันภัย อย่าแยกส่วนกับ V5C จนกว่าคุณจะทำเช่นนี้

ความล้มเหลวในการโอนหมายเลขทะเบียนก่อนขายหรือแลกเปลี่ยนรถเป็นสถานการณ์สุดท้ายที่เป็นไปได้

หมายเลขทะเบียนไปกับรถ (หรือแม่นยำกว่า V5C) sq ขอแนะนำให้ใส่หมายเลขบนการเก็บรักษาเสมอก่อนที่คุณจะโฆษณารถ ควร ป้ายทะเบียนส่วนบุคคลจะสูญหายไปจากการไม่ทำเช่นนี้ จะถือว่าคุณประมาทเลินเล่อและไม่น่าจะได้รับการคุ้มครองโดยประกัน

โดยสรุป ดูเหมือนว่าในความเห็นของเรา การทำประกันป้ายทะเบียนส่วนบุคคลของคุณอาจไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร เนื่องจากมีขั้นตอนในการปกป้องคุณอยู่แล้ว ไม่ว่าในกรณีใด  รับซื้อทะเบียนรถ รู้ว่ารถยนต์ทั้งหมดและหมายเลขทะเบียนอยู่ที่ไหน และสามารถติดตามได้ และป้ายทะเบียนส่วนบุคคลไม่มีประโยชน์สำหรับใครก็ตามที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร แล้วขโมยจะทำอย่างไรกับมันhttps://www.tabienhiend.com/