Tag Archives: ความร่วมมือขององค์กร

ความร่วมขององค์กรพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว

ประเทศญี่ปุ่น ต้นกำเนิดดอกซากุระ ขึ้นชื่อว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลากหลาย มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มีธรรมชาติที่สวยงาม นักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างชื่นชอบ และไม่มีวันลืม ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และวัฒนธรรมการกินที่มีความหลากหลาย จึงเป็นเสน่ห์ที่น่าจดจำอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และเป็นความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวอีกหลายคนที่จะต้องมาเที่ยวให้ได้สักครั้ง

แต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งแปซิฟิกโทโฮะกุ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา นับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่ได้มีการบันทึกไว้ ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิพัดเข้าทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเสียหายไปไม่น้อย ส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน นับว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวาดกลัว ต่างยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้เองทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องใช้กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจเข้าฟื้นฟูตลาดการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน โดยต้องอาศัยความร่วมมือใหม่ขององค์กรต่างๆ เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่น และจูงใจให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นส่งข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โดยตรงกับนักท่องเที่ยวทั่วไปในตลาดหลัก เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่น

ด้วยความร่วมมือขององค์กรภาคต่างๆภายในประเทศ และนอกประเทศ รวมทั้งบุคลากรภายในประเทศที่มีความสามารถมากมาย อีกทั้งคนในประเทศเองถูกปลูกฝังให้เป็นประชาชนผู้รักชาติอันดับต้นๆของโลก ซึ่งทำให้การฟื้นฟูส่วนต่างๆที่เสียหาย อาทิเช่น อาคาร บ้านเรือน เศรษฐกิจ ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการท่องเที่ยวเองที่ชาวญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่าสำหรับคนไทยทำให้คนไทยเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือมากมายทำให้พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายกลับมามีสภาพคงเดิมได้อย่างรวดเร็ว ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกครั้ง เพราะจากการประชาสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือ ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย