Category Archives: เสาเข็ม

เสาเข็มรากฐานที่จะใช้สำหรับดินที่อ่อนแอของไซต์

ในการตรวจสอบฐานรากประเภทต่างๆ สิ่งแรกที่เราทบทวนคือฐานรากแพ รากฐานแพเป็นพื้นคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของไซต์ ใช้บนดินธรรมชาติอ่อนหรืออ่อน เสาเข็มหรือพื้นดินที่ประกอบขึ้นแล้ว (ถม) หรือพื้นดินที่อาจทรุดตัวได้เช่นเดียวกับในพื้นที่ทำเหมือง เสาเข็มหรือในที่ซึ่งเสามีระยะห่างอย่างใกล้ชิดจนฐานของพวกมันปิด สัมผัส หรือทับซ้อนกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของไซต์อาจครอบคลุม

แม้ว่ารากฐานของแพจะใช้สำหรับดินที่อ่อนแอเสาเข็ม แต่ก็ไม่สามารถใช้สำหรับบ้านชายหาดในจาเมกาที่ต้องการรากฐานที่แข็งแรงกว่ามากประเภทของแพ แพทึบประกอบด้วยแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งสองทาง เสาเข็มแพเบาใช้สำหรับอาคารประเภทรับน้ำหนักขนาดเล็กหรือโครงสร้างโครงเบาที่มีแรงกดของตลับลูกปืนต่ำ สำหรับอาคารที่หนักและใหญ่ขึ้นจะใช้แพที่หนาและลึกกว่าแพบีมและแผ่นพื้นประกอบด้วยแผ่นพื้นแบริ่งโดยตรงบนพื้นดิน

เสาหิน กับพื้นและแพฐานรากเสาเข็ม ฐานรากเสาเข็มคือสิ่งที่ส่ง

โดยมีโครงซี่โครงอยู่ด้านบน มีประโยชน์เมื่อต้องการรับน้ำหนักหรือความแข็งแกร่งที่ต้องการแผ่นคอนกรีตที่มีความหนามากกว่าสามร้อยมิลลิเมตร เสาเข็มสิ่งนี้ถูกทดลองบนที่ดินริมชายหาดสำหรับขายในจาไมก้า แต่แนวคิดนี้ก็ถูกละทิ้งไปอย่างรวดเร็วแพเซลลูล่าร์ประกอบด้วยแผ่นพื้นด้านบนและด้านล่าง แพ ที่มีขอบและคานกลางในทั้งสองทิศทางทำให้เกิดเซลล์กลวง สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อความเค้นแพเป็นคานสูงและลึก เก้าร้อยมิลลิเมตรเป็นสิ่งจำเป็นเสาเข็มเพื่อให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นบางครั้งความลึกอาจเป็นชั้นใต้ดินเต็มหรือชั้นโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามกำแพง

เสาหิน กับพื้นและแพฐานรากเสาเข็ม ฐานรากเสาเข็มคือสิ่งที่ส่งน้ำหนักไปยังระดับที่ลึกกว่าโดยใช้เสายาวที่ฝังอยู่ในดิน เหมาะสำหรับดินที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักต่ำ เสาเข็มที่ระดับโต๊ะน้ำสูง ที่มีดินเหนียวหดตัวหรือวัสดุอื่นๆ ใกล้พื้นผิวที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เสาเข็มนี่คือสิ่งที่ใช้สำหรับอสังหาริมทรัพย์ริมชายหาดส่วนใหญ่เพื่อขายในจาเมกาประเภทของเสาเข็ม กองเสียดทานส่งน้ำหนักไปยังดินโดยรอบโดยใช้แรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวของเสาเข็มกับดิน

เมื่อเทียบกับความยาวสั้น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเสริมเหล็ก

กล่าวคือ เสาเข็มได้รับการสนับสนุนโดยแรงเสียดทานระหว่างดินกับเสาเข็ม เสาเข็มปลายแบริ่งรับน้ำหนักผ่านชั้นที่อ่อนแอลงไปยังแบริ่งในชั้นที่มั่นคงด้านล่างเสาเข็มเจาะสั้นเป็นเสาเข็มที่มีความยาวค่อนข้างสั้นซึ่งใช้ในดินเหนียวที่หดตัวได้แน่นเพื่อวางรากฐานใต้โซนการเคลื่อนที่ของความชื้น โดยปกติแล้ว

จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ สามร้อยมิลลิเมตร เสาเข็มไมโครไพล์เมื่อเทียบกับความยาวสั้น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเสริมเหล็กตามปกติและมีความแข็งปัจจัยที่กำหนดความกว้างและความลึกของฐานรากความกว้างและความลึกของฐานรากแตกต่างกันไปตามลักษณะของดินใต้ผิวดินน้ำหนักของผนังและน้ำหนักที่บรรทุกธรรมชาติและความแข็งแรงของวัสดุที่จะใช้ในการออกแบบฐานราก  และพฤติกรรมที่น่าจะภายใต้ภาระของดินที่เหลือรากฐาน